top of page

קרן נכסי דרור

קרן נכסי דרור הינה אגודה שיתופית-חקלאית בע"מ שהוקמה בשנת 2007, ביוזמת תנועת דרור ישראל, כקרן חברתית לקידום וסיוע לפעולתן של קבוצות מחנכים משימתיות-שיתופיות, בעיקר בתחום הדיור.

התנודתיות הגבוהה בשוק הדיור ומחירי השכירות הגבוהים מהווה את אחד החסמים המרכזיים להתפתחות פעילות יציבה וארוכת טווח של הקבוצות ברחבי הארץ.

פעולתה של הקרן מתמקדת ברכישה, בנייה, שיפוץ ואחזקת מבנים והעמדתם לרשות הקבוצות בהשכרה לטווח ארוך במחיר מוזל, במטרה לאפשר את התיישבותן באזורים אלו תוך קיום הפעילות ההתנדבותית משימתית.

הקרן מתמחה בהפעלת מתחמי דיור שיתופי ויוצרת שיתופי פעולה עם גורמים רבים בתחום זה.

הקבוצות פועלות בעיקר בפריפריה הגיאו-חברתית של מדינת ישראל, בתחומים מגוונים לרווחת הקהילה: חינוך, רווחה, קהילה, צעירים, חברה, קליטת עלייה, תרבות ועוד.

מהתקשורת:

כתבה בעיתון גלובס

כתבה ב"הזמן הירוק"

שרטוט תל אביב.jpg
bottom of page