top of page

קיבוצי המחנכים

התנודתיות הגבוהה בשוק הדיור ומחירי השכירות הגבוהים מהווה את אחד החסמים המרכזיים להתפתחות פעילות יציבה וארוכת טווח של הקבוצות המשימתיות של דרור ישראל ברחבי הארץ.

על מנת לאפשר את התיישבות הקבוצות בתוך תנאי השוק, עוסקת קרן נכסי דרור ברכישה, בנייה, שיפוץ ואחזקת מבנים והעמדתם לרשות הקבוצות בהשכרה לטווח ארוך במחיר מוזל.

מבנים אלו מאפשרים מודל התיישבותי חדש ופורץ דרך - קיבוץ מחנכים, המאפשר חיי שיתוף ומשימה חינוכית בלב שכונות בפריפריה הגיאו-חברתית.

bottom of page