top of page

דרור ישראל

דרור ישראל הוקמה ב-2006 ומאגדת את הנוער העובד והלומד ואת תנועות הבוגרים שלה.

דרור ישראל יוצרת אלטרנטיבה ישראלית צעירה לחיים המודרניים: חיים פשוטים יותר, מחוברים לסביבה ולקהילה. אנחנו מאמינים שאדם שפועל ומשפיע על הסביבה – מחזק את הקשר עם הסביבה והקהילה. אנחנו מאמינים שזה טוב לאדם הבודד, למשפחה, לקבוצה ולקהילה, בפרט בעולם המערבי המנוכר של המאה ה-21. כך, דרור ישראל היא מרכז פעילות של 180 אלף חניכים, אך גם בית לצעירים שמחפשים אורח חיים אחר, עם מחויבות חברתית וקהילה תומכת.

התנועה וחבריה מתמקדים בחינוך לשוויון וציונות, חיזוק הקהילתיות והפחתת הניכור של הישראלי והחברה הישראלית. אנשי התנועה שמו לעצמם למטרה לחזק את עקרונות הערבות ההדדית והפעולה המשותפת, ולשלב עוד ועוד ישראלים בפעילות למען החברה והקהילה.

המודל השיתופי של דרור ישראל מתאים את עקרונות הקיבוץ למאה ה-21. התנועה פיתחה מודל של קיבוץ מחנכים עירוני, והקימה קיבוצים כאלה בכל רחבי ישראל. בכל אחד מהם חיה קהילה עצמאית, שחבריה פעילים בעיקר בתחומי החינוך, החברה והתרבות.

הפעילות החינוכית היא המשימה המרכזית של 1,500 חברי התנועה הבוגרים המתגוררים בקיבוצים עירוניים ברחבי הארץ. התנועה הקימה רשת של בתי חינוך – בתי ספר, פנימיות, מועדונים, פנימיה קדם צבאית ומרכז הדרכה. היא מעבירה מדי שנה מאות סמינרים בבתי הספר ובמוסדות חינוכיים, עורכת מסעות לפולין, סדרות חינוך צה"ליות ועוד. פעילותה נוגעת בכ-150,000 בני נוער, צעירים ומבוגרים.

בכל שנה מאות צעירים מצטרפים לתנועות הבוגרים של דרור ישראל מחזקים קיבוצים עירוניים קיימים ומקימים חדשים, וכך שומרים ציביונה כתנועה צעירה, דינמית, רלוונטית ותוססת, שממשיכה להגדיר את הציונות ולהשריש את החינוך לשוויון, שיתוף וקהילה במרכז, בגליל ובנגב.

מאות מבוגריה מצויים בחזית החינוכית והחברתית בישראל.

  • Facebook Social Icon
Dror-Israel_movement_logo.jpg
bottom of page