top of page

דיור להשכרה לקיבוץ המחנכים  תל אביב-יפו בשכונת שפירא

קיבוץ המחנכים ת"א-יפו הוקם בשנת 1999 ומונה כיום 140 חברות וחברים בגילאי 28-45 המתגוררים ברובם בדרום תל אביב וביפו, בשכונת התקווה ובשכונת שפירא, ופועלים בקרב 3500 ילדים, בני נוער, צעירים ומבוגרים בכל רחבי העיר.
בשנת 2007 רכשה הקרן מגרש בשכונת שפירא במטרה להקים מבנה לקיבוץ המחנכים בשכונה ותיקה המתמודדת עם אתגרים חברתיים משמעותיים.
באוגוסט 2020 הסתיים תהליך הבניה של מבנה בן 9 דירות ב-4.5 קומות מעל קומת מרתף לחניות ולמחסנים.
במבנה מתגוררים 50 חברות וחברים.

bottom of page