top of page

דיור להשכרה לקיבוץ המחנכים מצפה רמון

קיבוץ המחנכים במצפה רמון הוקם בשנת 2006 ומונה 50 חברות וחברים בגילאי 27-33. חברי הקיבוץ מפעילים מגוון מסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות בישוב ובסביבתו, ופועלים בקרב חלקים נרחבים מאוכלוסיית הילדים, בני הנוער, הצעירים והמבוגרים במצפה רמון

בשנת 2017 רכשה קרן נכסי דרור שתי דירות סמוכות ונשכרה דירה סמוכה, הקרן התאימה את הדירות כקומפלקס למגורי קבוצות מחנכים.

בדירות מתגוררים 15 חברות וחברים.

bottom of page