top of page

הדיור הקהילתי

Join the Program and Rediscover Your Confidence

מגורים בבית דירות עירוני בו כל חבר וחברה יגורו, בדירה מרווחת ונעימה אותה ישכרו, בבניין שיכיל גם מרחבים משותפים. החברים והחברות בפרויקט ייקחו חלק פעיל בניהול ובקבלת החלטות ביחס לתכנים ולפעילויות המשותפים, ויפעלו יחד בעשיה למען החברה והקהילה בפרויקטים חברתיים בין דוריים ובהתנדבות, והכל בליווי מקצועי של חברי דרור ישראל המנוסים בצורת חיים זו כבר עשרות שנים.

הפרויקט שם לעצמו למטרה לייצר עבור כל חבריו חיים של משמעות וערבות הדדית, ויאפשר לחבריו לחוות חיי קהילה לצד שימור העצמאות ומתן מענה לצרכים של כל חבר וחברה.

דיור קהילתי.png
רוצים לשמוע עוד ?

תודה!

עדן חן
דיור קהילתי
טלפון : 054-6738670

דוא"ל: eden-c@drornet.org.il

bottom of page